Nastal čas přejít do cloudu

Téměř každá firma a každé odvětví prochází digitální transformací. Ve snaze držet krok s tempem podnikání nebo získat konkurenční výhodu se jednoduše stává nutností. V sázce je toho hodně. Když budete ignorovat nastupující technologie nebo se nesprávně rozhodnete, může vás to stát práci nebo mít dopad na přežití vaší organizace. Pokud se konkurence zorientuje rychleji než vy, můžete rychle ztratit půdu pod nohama.

Zajistit připravenost firmy na nejistotu a neustále změny na trhu je pro vedoucí pracovníky tou nejvyšší prioritou.
Z nedávného průzkumu mezi nejvyšším vedením firem vyplývá, že správná realizace digitální transformace je největším rizikem, kterému čelí. Ztenčování marží, větší konkurence a rostoucí tlak na kapitálové a provozní výdaje nutí vedoucí pracovníky firem, IT týmy a ředitele zodpovídající za IT a informační bezpečnost k hledání efektivních a cenově dostupných řešení.

Neplatí to ale jen pro velké podniky. Obchodní funkce stále častěji přesouvají do cloudu i malé a střední firmy.

Klíčové výzvy digitální transformace

Malé a střední firmy mohou čelit výzvám spojeným s firemní infrastrukturou, migrací do cloudu a migrací IT.

Nečinnost

Přestože si nutnost jednat uvědomují, celá řada firem se zdráhá změnu provést. Zaměstnanci se obávají, že se budou muset učit nové způsoby práce, nebo nechtějí měnit to, co funguje.

Vyskytují se také obavy v souvislosti s integrací cloudové infrastruktury se staršími systémy. Současná cloudová řešení mohou pracovat nezávisle na vašich starších systémech, souběžně s nimi, nebo se s nimi plně integrovat.

Potřeba rychlosti

Dvě třetiny dotazovaných firemních lídrů v průzkumu společnosti Gartner uvedlo, že už teď zaostávají za digitálními trendy. Souhlasili s tím, že pokud chtějí být konkurenceschopní, musí proces urychlit. Je zapotřebí rychlost. Jedna z výzev spočívá v nutnosti chytře se rozhodovat o vašich investicích, i když cítíte tento tlak.

Cloudové služby vám umožňují rozložit rizika. Získáte efektivitu a technologie, které web umožňuje, aniž by bylo nutné předem utrácet peníze za hardware. Nemusíte udržovat nadměrnou kapacitu jen pro případ, že byste ji mohli někdy potřebovat. Platíte jen za to, co potřebujete, ale můžete také rychle zvýšit kapacitu, když ji potřebujete.

Zabezpečení

Při využívání cloudových služeb nabývají výzvy spojené se zabezpečením nové úrovně. Když outsourcujete infrastrukturu
a při migraci IT využíváte modely IaaS (Infrastruktura jako služba), SaaS (Software jako služba) nebo PaaS (Platforma jako služba), je nutné spravovat zabezpečení v prostředích tvořených více cloudy. Mnohá z nedávných závažných narušení zabezpečení začala u externích dodavatelů.

Vyskytují se také obavy v souvislosti s integrací cloudové infrastruktury se staršími systémy. Současná cloudová řešení mohou pracovat nezávisle na vašich starších systémech, souběžně s nimi, nebo se s nimi plně integrovat.

Rozpočet

Když firmy zavádějí nové strategie, obvykle zkoumají obchodní případ z hlediska návratnosti investice. Hledají rychlou návratnost. V případě digitální transformace nemusí existovat přímá návratnost investice, ale může pozitivně ovlivňovat všechny aspekty činnosti organizace.

Pro malé a střední firmy může být obtížné uvolňovat finanční prostředky na kapitálové výdaje. Migrace do cloudu může být atraktivní volbou, protože eliminuje většinu nákladů na hardware.

Řešení digitální transformace

Klienti neustále požadují více. Je třeba podniknout kroky ke zmírnění tohoto problému, připravit se na budoucnost a zabránit přerušení podnikání. Proto se tolik firem obrací ke cloudové infrastruktuře. 73 % organizací provozuje alespoň část svého podnikání v cloudu. Dalších 17 % uvedlo, že zavedení cloudu plánuje do jednoho roku.

Přínosy cloudu umožňují společnostem významně snižovat kapitálové výdaje a řídit své provozní výdaje. Přináší efektivitu, jaké pomocí místně nasazených technologií nelze dosáhnout.

Přínosy modernizace infrastruktury s použitím cloudu

Díky eliminaci kapitálových investic do hardwaru, omezení údržby a úsporám výdajů za napájení a chlazení vede migrace do cloudu ke snížení celkových nákladů na vlastnictví.

  • Zavedení cloudu může snížit režijní náklady na IT až o 40 %.
  • Rychlá škálovatelnost podle obchodních potřeb
  • Snazší přístup ke službám pro velká data, umělou inteligenci a strojové učení
  • Optimalizované a spravované služby omezující incidenty v oblasti IT
  • Vyšší úroveň zabezpečení a nepřetržité monitorování
  • Model datacentra může snižovat rozsah místně nasazených technologií a prostorové nároky firmy.
  • Menší závislost na IT specialistech
  • Automatické aktualizace a upgrady
  • Redundantní zálohování a zotavení po havárii
  • Snížení nákladů na údržbu

95 % společností z žebříčku Fortune 500 podniká v cloudu s využitím platformy Microsoft Azure. Cloud zavádějí ale i malé
a střední firmy. 78 % malých a středních firem využívá cloudové služby. Modernizace infrastruktury pomocí platformy Microsoft Azure prostřednictvím jednoho nebo více cloudů či s využitím hybridního modelu přináší významné výhody.

Další informace o modernizaci infrastruktury

Domníváte se, že byste měli zvážit migraci do cloudu?

Chcete-li se dozvědět více o výhodách modernizace infrastruktury pro malé a střední firmy, o výhodách migrace infrastruktury do cloudu a o tom, jak může Microsoft Azure pomoci vaší firmě, stáhněte si náš obchodní případ: Neměli byste zvážit migraci do cloudu?