43 % firem po rozsáhlé ztrátě dat už nikdy neobnoví provoz.

Jak postupovat, když nastane katastrofa? Možná se zdá, že pohromy jsou málo pravděpodobné, ale když k nim dojde, mohou se malé a středně velké firmy stát obětí událostí, které jsou mimo jejich kontrolu. Vhodný plán zálohování a zajištění provozní kontinuity může být užitečný pro udržení vašeho podnikání v chodu a zabezpečení nejdůležitějších dat v případě katastrofy.

Přestože plán zálohování a zotavení po havárii jim poskytuje spoustu přínosů, řada malých a středních firem jej stále ještě nezavedla. Podle společnosti IDC 75 procent malých firem nemá zavedený plán zotavení po havárii. Téměř polovina dotazovaných společností, které takový plán neměly, uvedla, že připravenost na katastrofy není pro ně prioritou. To vysvětluje, proč 40 procent malých firem postižených kritickým selháním IT ukončí do jednoho roku činnost.

Jak si jistě dokážete představit, plán pro zajištění provozní kontinuity je obzvlášť důležitý pro malé firmy, protože jsou po katastrofě mnohem zranitelnější a hůře odolávají riziku ukončení obchodní činnosti. Podle průzkumu organizace Small Business Administration se 25 procent malých a středních firem po závažném incidentu už nikdy znovu neotevře. Další studie ukazuje, že 80 procent firem, které katastrofu přežijí, do tří let ukončí svoji činnost.

Bez ohledu na typ nenadálého incidentu je zotavení po havárii vždy výzvou, se kterou se firmy musí vyrovnat, pokud se chtějí udržet ve hře. Plánování zálohování a provozní kontinuity se může zdát komplikovanou záležitostí, kterou si mohou dovolit jen velké společnosti, pro malé a středně velké firmy je ovšem jednodušší a cenově dostupnější. Projděme si důvody, proč firmy tyto funkce potřebují.

Co se děje při přerušení poskytovaných služeb

Bez ohledu na to, zda došlo k selhání hardwaru, nebo softwaru, stále je nutné zajišťovat potřeby zákazníků, protože v opačném případě se začnou poohlížet po jiných možnostech. Nezáleží na tom, jestli máte ten nejlepší prodejní tým, protože při vyřazení vaší firmy z provozu nebude moci prokázat své dovednosti. Plán zálohování a strategie zotavení po havárii umožňují společnosti fungovat s minimálními výpadky nebo prostoji, což je důležité pro udržení potenciálních zákazníků.

Zachování pověsti značky

V obchodním vztahu se zákazníky je rozhodující důvěra vůči značce. Jakmile získáte důvěru zákazníků, nechcete, aby tento vztah cokoli zničilo, zejména pokud to má spojitost s narušením zabezpečení dat. Myslete na to, jak negativně to může vnímat zákazník: pokud firma přestane fungovat v důsledku katastrofy, svědčí to o tom, že společnost nemyslí dopředu. Klienti si budou říkat, že vám na tom asi dostatečně nezáleželo, a proto jste neměli připravené plány, jak se s havárií vyrovnat.

Budování důvěry je součástí obchodního procesu jakékoli malé firmy a zahrnuje ochranu citlivých informací zákazníka. Plán pro zálohování dat a zotavení po havárii může malé firmě pomoci předejít poškození pověsti značky.

Zálohování a obnovení v cloudu

Ztráta dat je nevyhnutelná a katastrofa může postihnout jakoukoli firmu. Otázka pak tedy stojí, máte zavedený plán zálohování a zotavení po havárii.

Nejčastější příčinou katastrof v oblasti IT jsou samozřejmě provozní selhání, jako jsou poruchy a chyby hardwaru, softwaru nebo sítě. Stejně tak je pravděpodobnější, že zaměstnanec stáhne ransomware nebo ztratí notebook s důvěrnými informacemi, než že vypukne povodeň či požár.

Situace se ještě zhoršuje, pokud společnost nemá žádný plán zotavení IT po havárii, který by jí zajistil přístup ke ztraceným datům. Ze statistik dokonce vyplývá, že 40 procent firem, které ztratí přístup k důležitým údajům na dobu deseti dnů nebo delší, už nikdy plně neobnoví svůj provoz. Neschopnost obnovit všechny tyto soubory může mít závažnější následky i v případě, že se malé či střední firmě po katastrofě podaří obnovit provoz. Z průzkumu společnosti Gartner Group vyplývá, že pouze šest procent firem, které postihla rozsáhlá ztráta dat, přežije déle než dva roky.

Technologie cloud computingu naštěstí umožňuje firmám buď implementovat řešení pro obnovení dat, které jim zatím zcela chybělo, nebo upgradovat stávající plán zálohování. Jedním z takových příkladů je plán Azure Site Recovery, který umožňuje vlastníkům firem ochránit své podnikání a zajistit, aby v případě katastrofy měli plně funkční řešení provozní kontinuity. Azure replikuje vaše servery, ať už fyzické, nebo cloudové, a obnovuje data, tak aby je vaše malá či střední firma měla v případě havárie k dispozici.

Některé firmy sice upřednostňují uchovávání záloh na privátních serverech, cloudové zálohy si ale získávají popularitu díky stále běžnějšímu přístupu k rychlému internetu a úložištím. Zaručují bezpečnost dat v případě katastrofy, jako je požár, tornádo nebo povodeň. Plán pro zálohování dat a zotavení po havárii v cloudu je proto pro malé firmy ještě důležitější než kdy dřív.

Shrnutí

Připravenost na katastrofu může firmě zajistit i další přínosy. Je důležité, aby malé a střední firmy přezkoumaly své strategie zálohování a zotavení po havárii a začlenily do nich plán provozní kontinuity, který umožňuje zmírnit škody v případě katastrofy. Je to jediná možnost, jak ve vaší firmě zaručit plné obnovení dat a systémů.